HOE ZIET EEN HALAL AUDIT EN EEN HALAL CERTIFICATIETRAJECT ERUIT?

Halal Audit Company hanteert 9 stappen in een certificatietraject.
 • 1 AANVRAAG HALAL OFFERTE

  Wanneer u een offerte bij ons aanvraagt voor een Halal certificering, krijgt u binnen 24 uur antwoord. Uw aanvraag kunt u online invullen of telefonisch met ons doornemen. Op basis van uw wensen en in lijn met de geldende Halal richtlijnen wordt voor u een offerte opgesteld. Na controle ontvangt u de offerte.
 • 2 HALAL PLANNING

  Samen met u worden de uitgangspunten van de Halal certificering besproken. Wij maken een concrete planning voor de aankomende Halal certificeringsperiode. U krijgt hierbij ook een vast aanspreekpunt die het gehele Halal traject begeleid.
 • 3 PRE-HALAL AUDIT

  Wij onderzoeken in hoeverre u Halal en voedselveiligheid kunt implementeren in uw kwaliteitsmanagementsysteem met behulp van onze uitgebreide pre-Halal-checklist. De pre-Halal audit is een goede basis voor de uiteindelijke certificering en u kunt deze zien als een 0-meting
 • 4 SCREENING GRONDSTOFFEN HALAL

  In de deze fase wordt samen met u de grondstoffen in kaart gebracht. We maken een eerste screening van de gebruikte grondstoffen op Halal waardigheid. Hiervoor gebruiken wij een uitgebreide grondstoffenoverzicht.
 • 5 INITIËLE HALAL AUDIT

  Op basis van de bedrijfsactiviteiten van uw organisatie wordt er door ons een Halal auditor toegewezen. De audit bestaat uit twee fases; de eerste fase bestaat uit een Halal documentatie audit, waarbij de implementatie van Halal in het huidige handboek wordt beoordeeld. De tweede fase bestaat uit een fysieke Halal audit op de werkvloer, waarbij de processen worden beoordeeld.

  LABORATORY TESTING
  Wij nemen monsters van de lijn, grondstoffen, half fabrikanten en eindproducten af. Dit wordt in onze onafhankelijke lab uitgebreid op Halal waardigheid geanalyseerd

  HALAL TRAINING
  U personeel wordt getraind op de basisbeginselen van Halal. Na afronding van de cursus wordt een Halal deelname certificaat verstrekt aan de medewerkers.
 • 6 RAPPORTAGE & CONROLE HALAL

  Na het auditonderzoek wordt door uw Halal auditor een Halal auditrapportage opgesteld. Deze auditrapportage ondergaat vervolgens nog een beoordeling en op basis van het rapport en bijbehorende beoordeling(en) wordt door onze Halal certificatiebeslisser een definitieve Halal certificatie beslissing gemaakt.
 • 7 AFGIFTE HALAL CERTIFICAAT

  Indien alle opvolgpunten uit onze eerdere Halal auditrapport zijn opgevolgd bent u klaar voor de afgifte van het Halal certificaat. U krijgt het Halal certificaat uitgereikt met een uitgebreide Halal auditverslag.
 • 8 ONDERHOUDSCYCLUS HALAL

  Afhankelijk van de branche waarin u opereert is een certificaat 1 of 2 jaar geldig. De frequentie van de opvolgingsbezoeken zijn ook variabel. Dit kan per batch, op maandbasis, op kwartaalbasis, halfjaarlijks of zelfs jaarlijks zijn. De duur van de opvolgingsbezoeken zijn over het algemeen korter dan de initiële audit.
 • 9 HALAL HER-CERTIFICATIE

  Wij hanteren het principe van doorlopende certificering. Alle documentatie en operationele processen worden getoetst. U bent in deze situatie al Halal gecertificeerd, daarom duurt deze audit over het algemeen korter dan uw eerste certificering.
Lees meer