Wij hebben voor u de meest gestelde vragen over Halal op een rijtje gezet. Staat u vraag er niet bij laat het ons weten via ons contactformulier.
1Is vis Halal?
In de Islam zijn alle vissen en zeedieren in principe Halal, behalve als de zeedieren schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Ook zijn er geen reglementen waar de moslims zich aan dienen te houden wat de bereiding van zeedieren betreft. Zoetwaterdieren en zelfgekweekte paling en vissen zijn daarentegen niet toegestaan, afhankelijk van de virulentie tegenover de mens. Ook dieren uit stilstaand water zijn niet toegestaan gezien de onzuivere toestand.
2Wat is Halal slachten?
Halal slachten (dhabiha) is een door de Islam voorgeschreven wijze van slachten van dieren die voor de consumptie bestemd zijn.

Wat zijn de belangrijke kenmerken van Halal slachten?

Als eerste dient de slachter een moslim te zijn die bekend is met de islamitische slachtprocedures. Bij het slachten van het dier moet de naam van “Allah” uitgesproken worden. Dit wordt gedaan door “Bismillah Allahu Akbar” (in de naam van Allah, de allergrootste) uit te spreken. Het dier dient met zijn kop richting Mekka gedraaid te zijn. De slachthandeling moet zodanig zijn uitgevoerd dat in één beweging de keel van het dier doorgesneden wordt. De luchtpijp, slokdarm en de twee halsslagaders dienen in één keer doorgesneden te worden
3Heeft Halal eten alleen betrekking op varkensvlees?
Nee, vlees van andere dieren kan ook beschouwd worden als Halal of Haram.
4Hoe belangrijk is dierenwelzijn in de Islam?
Dierenwelzijn is heel belangrijk in de Islam. Sterker nog, als het welzijn van het dier in het geding is, mag het niet worden verwerkt als Halal. Dieren uit een fokkerij zijn Halal, zolang ze niet zijn mishandeld
5Houdt Halal rekening met milieu en duurzaamheid?
In de Islam leeft de gedachte dat het milieu voor de mensen bestaat en dat mensen daarvan afhankelijk zijn. Door dit te beseffen dienen mensen duurzaam en respectvol om te gaan met de natuur en het milieu en het schoon en gezond te houden. Op deze manier zorgt men niet alleen voor het milieu maar ook voor zichzelf en de levens van anderen nu en in de toekomst. Een onderdeel van de Halal gedachte over het milieu is verspilling van eten. Dat is dus Haram.
6Wat houdt een Halalcertificering in?
Halalcertificering houdt in: toezicht houden op de productie van verbruiksgoederen, door een gekwalificeerde, onafhankelijke derde partij, waaruit blijkt dat goederen geproduceerd zijn conform de Halalnormen.
7Wanneer spreek je van een officiële Halalcertificering?
Indien de invoering, controle en implementatie van alle Halalprocedures, reglementen en normen succesvol verloopt, verleent de toezichthoudende, onafhankelijke derde partij vervolgens een Halal certificaat aan de producent.
8Waarom is een Halalcertificering nodig?
Halalcertificering is nodig voor de productie van voedsel en verbruiksgoederen, die aanvaardbaar moeten zijn voor de Halalconsument. Dat zijn 1,4 miljard moslims wereldwijd en de vele miljoenen anderen die er ook voor kiezen om Halal producten te consumeren vanwege de duidelijke gezondheidsvoordelen. Deze producten worden geassocieerd met de netheid en zuiverheid van de voedselbereiding en –productie, alsmede met het mededogen waarmee dieren worden geslacht, indien dat gedaan wordt conform Halalnormen
9Hoe groot is de markt voor Halalgecertificeerde producten?
De Halalindustrie is een van de snelst groeiende industrieën in de wereld met een wereldmarktwaarde van meer dan € 500 miljard en een groei van 10 tot 20 procent per jaar. Ook Europa wordt met een marktwaarde van € 15 miljard als een steeds belangrijker speler gezien op de Halalmarkt. De Europese Halalconsumenten besteden gezamenlijk circa € 90 miljard aan Halal producten.
10Wat is gelatine en is het Halal ?
Gelatine is een bindmiddel/eiwitproduct dat meestal uit huiden en botten van varkens, runderen en vissen wordt verkregen. De meest voorkomende bron is varkenshuid. Gelatine wordt vaak gebruikt bij de bereiding van gebak, ijs, yoghurt, gelei en andere voedingsmiddelen.

Gelatine kan alleen als Halal beschouwd worden als het verkregen is van een Halal dier, dat ook geslacht is volgens de islamitische wet. Gelatine gemaakt van vis is ook Halal.
11Is Varken Halal?
Nee natuurlijk niet
1Wat zijn E-nummers en zijn alle E-nummers Halal ?
-nummers zijn hulpstoffen die binnen de Europese Unie van een identieke codering zijn voorzien. Als additieven onderzocht zijn op hun onschadelijkheid en in alle EU landen zijn toegelaten krijgen deze hulpstoffen een E-nummer. Dit nummer bestaat steeds uit de hoofdletter E, gevolgd door een getal van drie cijfers. In de etiketteringsregels is bepaald dat additieven met hun groepsnaam en daarnaast hun nummer of individuele naam op het etiket moeten worden vermeld.

Niet alle E-nummers passen binnen Halal voeding. Steeds meer E-nummers worden synthetisch bereid, andere komen uit natuurlijke bronnen. Soms vormen natuurlijke bronnen, zoals slachtafval, de grondstof. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn met de nummers E470 - E495, die allemaal vetten als basis hebben. Voor die stoffen kunnen dierlijke (afval)vetten zijn gebruikt. Bij E904 (schellak, een glansmiddel verkregen door het opkoken van schildluizen) is de herkomst onmiskenbaar. Andere E-nummers zijn zuiver plantaardig, zoals E440 (pectine) en de verdikkingsmiddelen E400-E407A, die uit algen worden gewonnen
2Is kaas Halal ?
Om kaas te maken zijn enzymen als ingrediënt nodig. Drie enzymen die worden gebruikt om kaas te maken, zijn pepsine, lipase en stremsel. Deze enzymen kunnen dierlijk, plantaardig of microbieel zijn. Dierlijke enzymen zijn afkomstig van varkens en runderen. Pepsine is alleen afkomstig van varkens en is dus Haram. Lipase is afkomstig van varkens of runderen en kan dus Haram zijn. Lipase afkomstig van runderen die geslacht zijn volgens de islamitische voorschriften of lipase geproduceerd door micro-organismen is Halal. Microbiële enzymen zijn niet afkomstig van vlees en zijn dus Halal. Kaasproducten die met microbiële / bacteriële culturen zijn gemaakt zijn Halal. De meeste kaasproducten vermelden op hun productinformatie niet de afkomst van het enzym.
3Wat is stremsel en is stremsel Halal?
Stremsel is een oplossing die spijsverteringsenzymen bevat, afkomstig uit de lebmaag van kalveren. Het is een bijproduct van de kalverslachterij.

Als het kalf is geslacht volgens de islamitische voorschriften, is het stremsel Halal.
4 Is appelsap Halal?
Appelsap wordt grotendeels gemaakt van appels. Tijdens de verwerking veroorzaken colloïdale materialen en grove zwevende stoffen de troebelheid van het sap. Om appelsap helder te maken moet het sap een verhelderingsproces ondergaan. In dit proces van verheldering wordt varkens- of rundgelatine gebruikt. Als varkensgelatine gebruikt wordt dan is het sap Haram. In het geval van rundgelatine moet het dier waarvan de gelatine afkomstig is, op islamitische wijze geslacht zijn. Dan is het sap Halal.
5Wat zijn mono- en diglyceriden en is het Halal
Mono- en diglyceriden zijn vetsoorten die worden gebruikt om de scheiding van water en olie te voorkomen. Ze zijn te vinden in een breed scala van producten, waaronder gebak, pindakaas, margarine, en bakvetten.

Mono-en diglyceriden kunnen afkomstig zijn van dierlijke of plantaardige bronnen. Als ze komen uit plantaardige bronnen, zijn ze Halal. Wanneer ze komen uit dierlijke bronnen, kunnen ze Haram zijn. Als de mono- en diglyceriden afkomstig zijn van een dier dat is geslacht volgens de islamitische wet (zabihah) en de voorbereiding heeft doorgemaakt die de Halal reglementen vereisen, dan zijn ze Halal.
6Wat is dierlijk (bak)vet en is het Halal?
Bakvet is een soort vet dat vast en stevig is bij kamertemperatuur. Het wordt vooral gebruikt voor het maken van gebakproducten.

Dierlijk bakvet moet vermeden worden. Puur plantaardig bakvet is wel Halal.
7Wat is weipoeder en is het Halal?
Wei of melkwei is de vloeistof die bij de kaasbereiding ontstaat door het stremmen van de melk na toevoeging van stremsel. De vaste bestanddelen, de wrongel, blijven over nadat de wei is afgetapt. De vloeistof heeft een geelgroene kleur en smaakt licht zuur.

Het enzym dat het meest gebruikt wordt om kaas te maken is stremsel, dat voortkomt uit de maag van kalveren. Het stremsel is Halal als het kalf geslacht is volgens de islamitische voorschriften. Wei bereid met microbiële enzymen is Halal. Wei wordt verwerkt in voedsel, zoals crackers, maar wordt ook gebruikt als grondstof voor frisdrank, bijvoorbeeld in Rivella en Taksi.
8Waarom zijn pure en kunstmatige vanille Haram?
Vanille is een plantaardig product, maar is gewonnen uit de vanilleboon met behulp van alcohol. Vanille is beschikbaar in poeder of vloeibare vorm. Bij het gebruik van vloeibare vanille hebben studies aangetoond dat de alcohol niet volledig verdampt tijdens het bakken. In poedervorm worden de bonen gemalen en zonder toevoeging van alcohol bereid, of ze worden geplet en opgelost in alcohol en vervolgens gezuiverd. Tijdens de zuivering verdwijnt de alcohol echter. Poedervanille is dus Halal.
9Wat is lecithine en is het een zorg voor Halal voedsel ?
Lecithine wordt gebruikt om te voorkomen dat olie en water van elkaar scheiden. Het is afkomstig van planten, zoals sojabonen, alsook eigeel en andere dierlijke bronnen. Als lecithine is gemaakt van planten, eigeel of Halal geslachte dieren, dan is het Halal. De meeste lecithine wordt gemaakt van sojabonen, maar een enkele keer uit dierlijke bronnen. Tenzij het ingrediëntenlabel specifiek aangeeft "soja lecithine" of "plantaardige lecithine", kan het zo zijn dat lecithine Haram is.
10Zijn koosjer producten Halal?
Er zijn veel overeenkomsten tussen koosjer en Halal. Veel koosjer producten zijn ook Halal. Maar toch zijn er enkele verschillen. Hieronder vindt u de belangrijkste:
- De Islam verbiedt alle bedwelmende middelen, zoals alcoholhoudende dranken, terwijl het Jodendom alcohol en wijn (koosjer wijn) toestaat. Vandaar dat koosjer voedingsmiddelen alcohol kunnen bevatten. Als dat zo is, dan zijn ze Haram.

- Gelatine wordt door veel joden als koosjer beschouwd, ongeacht de bron van herkomst. Voor moslims is gelatine uit varkens Haram. Zelfs gelatine die wordt bereid uit koeien die niet op Halal wijze zijn geslacht, is Haram.

- Het Jodendom vereist niet dat joden de naam van God uitspreken tijdens het slachten, terwijl moslims dat bij elk dier dat geslacht wordt dienen te doen. - De combinatie van zuivelproducten en vleesproducten is niet toegestaan bij koosjer.

- Bij koosjer zijn alle vissen toegestaan, behalve de vissen die geen vinnen en schubben hebben (bijv. meerval, paling, roggen, haaien en zwaardvissen). Schelpdieren (bijv. oester en mossel), schaaldieren ( bijv. krab en kreeft) en weekdieren (schelpen) zijn niet toegestaan. Bij moslims zijn in principe alle vissen toegestaan.
11Wat is het verschil tussen Halal en biologisch?
Het enige verschil tussen Halal en biologisch is het religieuze aspect. In principe moet het voedsel bij Halal van grond tot mond Halal zijn en dat houdt in dat zelfs rekening moet worden gehouden met de dierenvoeding.