Het Halal Food managementsysteem is een totaalsysteem dat religieuze eisen en eisen aan voedingswaarde, milieu en dierenwelzijn integreert met voedselveiligheid- en kwaliteitssystemen. Het Halal Food managementsysteem bestrijkt organisatiestructuur, verantwoordelijkheden, procedures, activiteiten en middelen die samen tot doel hebben ervoor te zorgen dat producten, processen en diensten voldoen aan de Halal reglementen.

Alle onderdelen van het systeem zijn gebonden aan de Halalnorm, die voedingswaarde, hygiëne, veiligheid, dierenwelzijn en andere relevante aspecten van kwaliteit omvat.

Het systeem gebruikt de Halal Critical Control Points (HCCP) om de potentiële gevaren van processen in kaart te brengen en nauwkeurig te controleren aan de hand van de Halalnorm. Ook de certificeringsprocedure staat centraal in het Halal managementsysteem. Procedures voor beheersing, controle en verificatie dienen aanwezig te zijn, inclusief plannen voor correctieve ingrepen. Datzelfde geldt voor documentatie en training en voor een personeelssysteem en een auditsysteem.

Het management moet dit proces volledig steunen, om te kunnen garanderen dat blijvend aan de Halalnorm wordt voldaan. Organisaties dienen een Halalkeurplan te ontwikkelen dat minimaal omvat: inkoopspecificaties, eindproductspecificaties, Halal kritische beheers punten, kritische limieten, corrigerende acties en controle en beheersingsprocedures. Het bedrijf of de organisatie wordt uiteindelijk op alle bovengenoemde punten getoetst aan de hand van de uitgebreide reglementen van de Halalnorm.

De volgende onderdelen dienen geïmplementeerd te worden in het Halal handboek, deze bestaat uit: