Halal is een woord die iedereen wel een keer heeft gehoord. Vaak wordt de associatie gemaakt met Halal vlees of Halal voeding. Halal is meer. Het omvat alles wat in het leven gedaan wordt. Het gebruik van medicijnen, bron van inkomsten, hoe je geld uitgeeft, zorg over ouderen, opvoeding van kinderen, omgang met anderen en talloze andere activiteiten die we dagelijks ondernemen. Kortom “Halal is een leefwijze” dit heeft dan ook betrekking op veel sectoren. Op dit moment zijn actuele sectoren van voedingsmiddelenindustrie tot aan het bankwezen.

Als we ons focussen op voeding dan zijn Halal en voedselveiligheid tegenwoordig hot items. De consument wordt steeds kritischer en wil geïnformeerd worden over de herkomst van de producten en de ingrediënten die gebruikt zijn. Voedselveiligheid is bij Halal een heel belangrijk onderdeel en daardoor kunnen deze twee begrippen niet los van elkaar gezien worden. Bij beide gaat het om bescherming van de gezondheid, controle van de hygiëne van levensmiddelen en de gezondheid en het welzijn van dieren. Voor voedselveiligheid geldt de ‘van boer tot bord’ benadering. Voor Halal gebruiken wij de ‘van grond tot mond’ benadering.

In de hedendaagse multiculturele samenleving vormen moslims een interessante doelgroep voor bedrijven. Steeds meer bedrijven houden rekening met de Halal rituelen en Halal spijswetten van deze doelgroep. De spijswetten vormen een belangrijk onderdeel van de islamitische regels.

Volgens de islamitische wetten zijn voedingsmiddelen onder te verdelen in ‘Halal’ en ‘Haram’. Halal betekent in de Islam ’toegestaan’, ’wettelijk’ of ’rein’, het tegenovergestelde van Halal is Haram, dit betekent ’niet toegestaan’, ’niet wettelijk’ of ’onrein’. In principe zijn alle levensmiddelen toegestaan, behalve de levensmiddelen, die expliciet worden verboden.

Hieronder wordt aangegeven welke producten en ingrediënten Halal of Haram zijn;

Lees meer

Halal

 • melk en melkproducten afkomstig van gezonde dieren. Bij de productie van kaas bijvoorbeeld, moet er wel op worden toegezien dat de gebruikte enzymen in het kaasstremsel afkomstig zijn van een dier dat is geslacht volgens de Halal regels;
 • alle broden en graanproducten, als ze niet schadelijk zijn bij consumptie;
 • alle groenten en fruit, als ze niet schadelijk zijn bij consumptie;
 • mineralen of chemische stoffen, als ze niet toxisch zijn;
 • verder mogen alle ingrediënten met elkaar gecombineerd worden. Tijdens de bereiding van voedsel mogen alleen schone materialen gebruikt worden.

Haram

 • producten op basis van bloed;
 • varkensvlees en afgeleide producten, evenals alle producten die in contact zijn gekomen met varkensvlees;
 • het vlees van dieren die aan een natuurlijke dood zijn gestorven (niet geslacht) of die niet in naam van Allah werden geslacht;
 • het vlees van dieren die andere dieren eten, wilde dieren met slagtanden, giftanden of klauwen inclusief vogels met klauwen;
 • het vlees van dieren zonder oren of van dieren die gif produceren;
 • alcohol en alle andere stoffen, die verslavend of toxisch zijn;
 • verspilling van voedsel, want alle voedsel is een gift van Allah. Restjes moeten worden bewaard om later op te eten.
Verder mogen alle ingrediënten met elkaar gecombineerd worden. Er bestaan dus geen verboden combinaties. Tijdens de bereiding van voedsel mogen alleen schone materialen gebruikt worden.