U kiest voor een leveranciers audit als u zeker wilt zijn over de Halalwaardigheid, kwaliteit en voedselveiligheid van de producten en/of processen die in het voortraject plaatsvinden. Daarom houden wij ook leveranciersaudits in binnen- en buitenland. Deze audits geven een compleet beeld van de prestaties van uw leveranciers. Het geeft niet alleen een beeld van eventuele tekortkomingen en mogelijke risico’s, maar ook van de sterke punten en verbeteracties van uw leverancier. U krijgt hierover een uitgebreid auditverslag. Wilt u een LeveranciersAudit aanvragen of advies over dit traject? Neem dan contact op via onze contactformulier.